OK Thin Cracker

OK Thin Cracker

OK Thin Cracker | โอเคทิน แครกเกอร์ 

Square cracker with high quality seasoning, excellent choice for tea break.

Current available flavors:

แครกเกอร์แผ่นบางกรอบ หอม อร่อย ติดใจทุกคน

มีให้เลือกทั้งหมด 3 รสชาติ ได้แก่

  • Cheese free iconรสชีส Cheese Flavor
  • 🍘รสสาหร่าย | Seaweed Flavor
  • Seeds free iconรสงาดำ Black Sesame Flavor

Net Weight 256 g
Packing 1*24

>> สั่งสินค้า Big One Group <<

Posted in , .